Webbutik

MENY

Landskapsanalys för planläggning av vägar och järnvägar – En handledning

Dokumentbeteckning: 2016:033

Denna handledning ersätter tidigare råd Infrastruktur i landskapet, Råd för landskapsanalys (TRV 2011:103). Handledningen riktar sig till såväl projektledare som konsulter och andra som ska beställa eller genomföra landskapsanalysen. Den beskriver landskapsanalysarbetet för väg- och järnvägsprojekt.
Artikelnr: TV000373