Webbutik

MENY

Trafikeringsrapport - trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv

Dokumentbeteckning: 2015:274

I samband med utredningen av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg – Malmö har en särskild analys gjorts av kapaciteten närmast storstäderna. Rapporten utgör ett av de underlag som Trafikverket överlämnat till Sverigeförhandlingen.
Artikelnr: TV000344