Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie resor Njurunda - Sundsvall

Dokumentbeteckning: 2014:107
(ÅVS)

Slutrapport efter åtgärdsvalsstudie om hur vi i framtiden ska resa hållbart mellan Njurunda och Sundsvall, ett stråk där många arbets- och studiependlar. Studien har tagit fram ett underlag inför ombyggnad av den gamla E4, som ska ske när den nya E4 tagits i bruk. Här innefattas transportsätten; buss, bil, gående och cyklister. Även tågresor berörs, då en ny tågstation i Njurundabommen finns med som ett förslag. Sex målbilder har tagits fram i en gemensam process med Sundsvalls kommun och många andra berörda aktörer. För att nå målbilder finns nu ett antal åtgärdsförslag i studien som hanteras vidare av Trafikverket, Sundsvalls kommun och Kollektivtrafikmyndigheten.
Artikelnr: TV000341