Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Väg 288, sträckan Gimo Börstil

Dokumentbeteckning: 2015:174
(ÅVS)

Väg 288 förbinder Uppsala med Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling, både med kollektivtrafik och bil. Länstransportplanen för 2010–2021 beskrev väg 288, delsträckan Gimo–Börstil, som en brist och planen innehöll avsatta medel för planeringsarbetet. Efter revidering av planen år 2011 graderades sträckan ner på grund av att det saknades finansiering, eftersom ombyggnad av andra etapper på vägen tog budgetmedel i anspråk. Den nya länstransportplanen, 2014–2025, pekar nu ut sträckan Gimo–Börstil som en namnsatt brist. Bristerna ska hanteras på 7–12 års sikt och bör utredas närmare genom åtgärdsvalsstudier. Cirka 180 miljoner kronor finns reserverade i planen för denna sträcka.
Artikelnr: TV000339