Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie för Barkaby station - framtida utformning

Dokumentbeteckning: 2015:263
(ÅVS)

I början av år 2014 slöts en överenskommelse mellan Landstinget, Staten, Stockholm Stad, Solna stad, Nacka kommun och Järfälla kommun, om att nya tunnelbanesträckningar ska byggas. En av de sträckningar som ingår i tunnelbaneöverenskommelsen är en förlängning av blå linje från Akalla, via Barkarbystaden, till Barkarby station. Tunnelbanan avses öppnas för trafik år 2021.

Trafikverkets projekt Mälarbanan har i uppdrag att bygga ut järnvägen från Tomteboda till Kallhäll från två till fyra spår. I projekt Mälarbanan ingår även att bygga en ny station för pendeltåg i nytt läge i Barkarby, med en stationsbyggnad i södra plattformsänden.

Tunnelbanan planeras att ansluta till Barkarby station i pendeltågsplattformens norra ände. Då tunnelbana inte var aktuellt när projekt Mälarbanan startade finns kopplingen mellan tunnelbana och pendeltåg inte med i projekt Mälarbanans järnvägsplan.

Åtgärdsvalsstudien syftar till att landa i en gemensam målbild för framtida Barkarby station. Studien ska visa på vilka funktioner för de olika transportslagen som bör finnas vid stationen samt hur de samverkar med varandra och med omgivningen.

Åtgärdsvalsstudien ska definiera vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målbilden och vilken part som ansvarar för och finansierar varje åtgärd. Det är därför viktigt att hitta gränssnitten mellan alla åtgärder och funktioner. I slutet av processen ska en avsiktsförklaring tas fram som reglerar allt det ovanstående, som signeras av alla parter.


Artikelnr: TV000333