Webbutik

MENY

Trafikarbetets förändring 2013-2014

Dokumentbeteckning: 2015:243

Redovisning av trafikarbetets förändring på det statliga vägnätet 2013-2014, baserad på data insamlade i Trafikverkets system för uppföljning av trafikförändring.
Artikelnr: TV000329