Webbutik

MENY

Utformning av den fysiska miljön på stationer för personer med funktionsnedsättning

Dokumentbeteckning: 2015:237

Stationer som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar gör resan enklare för alla resenärer. Trafikverket har som mål att öka andelen tillgängliga stationer för att få fler att resa kollektivt. Detta dokument innehåller Trafikverkets anvisningar för hur tillgänglighet på stationer för personer med funktionsnedsättning skall hanteras på järnvägsstationer. Internationella riktlinjer (TSD-PRM) samt nationella riktlinjer (BBR, ALM) är styrande för hur stationer skall utformas och dessa styrande dokument måste hanteras parallellt och avvägt för att uppnå godkänd tillgänglighet. Publikationen ersätter ”Banverkets råd och riktlinjer – Vägledning för utformning av den fysiska miljön för funktionshindrade”.
Artikelnr: TV000328