Webbutik

MENY

Riksintresset Umeå flygplats – precisering av riksintresse

Dokumentbeteckning 2015:251

Umeå flygplats är av Trafikverket utpekat som riksintresse för kommunikationer. Syftet med denna riksintresseprecisering är att redogöra för skälen till utpekandet av riksintresset för Umeå flygplats samt att beskriva vilka funktioner som utgör riksintresse. Rapporten är ett underlag för övrig fysisk planering.

Bilagor till rapporten samt shapefiler för kartor finns på Trafikverkets webbplats: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Precisering-av-riksintressen/

Ny utgåva av Riksintresset Umeå flygplats – precisering av riksintresse, 2014:031.

Artikelnr: TV000316