Webbutik

MENY

Utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar - underlag till Sverigeförhandlingen

Dokumentbeteckning: 2015:241

En ny generation järnväg, höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg/Malmö, är det största infrastrukturprojektet i Sverige på 150 år. Järnvägarna kommer få stor betydelse för landets utveckling i form av ökad tillgänglighet till flera av Sveriges största städer, vilket betyder större arbetsmarknadsregioner vilket i sin tur gynnar ett ökat bostadsbyggande. Med höghastighetsjärnvägen kan fler resor och transporter utföras på järnväg vilket bidrar till ett mer långsiktigt hållbart transportsystem.
Artikelnr: TV000311