Webbutik

MENY

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald - en konceptuell modell för kommunikation och planering

Dokumentbeteckning: 2015:210

Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald är mångfacetterad. I denna rapport presenteras en modell som beskriver denna påverkan på ett överskådligt och pedagogiskt sätt. Modellen pekar ut vilka aspekter som är de mest avgörande eller angelägna att hantera. Syftet med modellen är att dela upp påverkan på biologisk mångfald i ett hanterbart antal kategorier som var och en beskriver en viss typ av ekologisk påverkan, och som tillsammans täcker in hela (eller så gott som hela) problematiken. Modellen är tänkt att fungera som en gemensam kommunikationsplattform för alla inblandade aktörer och som ett ramverk för system och rutiner vid uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring.
Artikelnr: TV000310