Webbutik

MENY

”Icke-förhandlingsbara-biotoper” – ett koncept för att undvika exploatering av små biotoper med oersättliga naturvärden

Dokumentbeteckning: 2015:211

I rapporten redovisas ett förslag till ett nytt planeringsverktyg för Trafikverket: en lista över ”icke förhandlingsbara biotoper” – biotoper som nya vägar och järnvägar inte ska få göra intrång i.
Artikelnr: TV000309