Webbutik

MENY

Regionala systemanalyser - en vägledning

Dokumentbeteckning: 2015:142

De regionala systemanalyserna kom till stånd på regeringens initiativ 2008 i samband med förberedelserna för de långsiktiga planerna för 2010–2021. Arbetet var frivilligt för alla län utom de län där länsstyrelsen då hade ansvaret för den regionala transportplanen. Systema nalyserna låg till stora delar som grund för länens regionala transportplaner och utgjorde även underlag för den nationella planen.

Flera län har fortsatt arbetet med att upprätta systemanalyser, ofta i samarbete mellan flera län. Syftet med denna vägledning är att den ska ge stöd i arbetet med systemanalyser på regional nivå. Vägledningen innehåller förslag till struktur, huvudsakligt innehåll och arbetsprocess. Alla län har sina egna förutsättningar och sitt eget självbestämmande, och därför kan vägledningen ses som en checklista med förslag på viktiga aspekter att gå igenom.

Artikelnr: TV000303