Webbutik

MENY

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Dokumentbeteckning: 2015:180

​Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2018–2029.

Den grundläggande styrningen för utvecklingen av transportsystemet är det transportpolitiska målet om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Transportsystemet ska vara robust, tillförlitligt, säkert och fungera för alla. Nollvisionen är en ledstjärna – ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Miljöpåverkan måste minska, vilket kräver långsiktiga åtgärder bland annat för att utveckla ett mer klimatvänligt transportsystem.
Artikelnr: TV000302