Webbutik

MENY

Omvärldsanalys och internationellt perspektiv

Dokumentbeteckning: 2015:225

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029.

Den trafik- och infrastrukturmässiga värld vi lever i blir allt mer internationell till sin karaktär. Denna delrapport behandlar ett komplext och i många avseenden mycket osäkert område som är av yppersta vikt för samhällsplaneringen och samhällsbyggandet. Trafikverket ska beakta samhällsutveckling och trender i Sverige och i omvärlden av relevans för det svenska transportsystemets utveckling. Vårt uppdrag har varit att Trafikverket ska redovisa ett internationellt perspektiv och bland annat beakta konsekvenser och möjligheter av EU:s regelverk, beskriva och inkludera behovet av gränsöverskridande transporter, beakta hur Östersjösamarbetet kan stödjas och beskriva hur genomförandet av EU:s transeuropeiska transportnätverk, TEN-T kan nyttjas för att skapa mervärden i det inhemska transportnätet.
Artikelnr: TV000301