Webbutik

MENY

Trafikprognoser och samhällsekonomi

Dokumentbeteckning: 2015:226

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2019.

Som en del av arbetet inom ramen för inriktningsplaneringen genomför Trafikverket systemanalyser för totalt tre utredningsalternativ (UA) och ett jämförelsealternativ (JA). Alternativen har analyserats såväl i förhållande till varandra som i förhållande till ett nuläge som motsvarar förutsättningar och trafikförhållanden 2010.
Artikelnr: TV000298