Webbutik

MENY

Transportpolitisk måluppfyllelse – nuläge och förväntad utveckling

Dokumentbeteckning: 2015:209

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029.

​I denna rapport presenteras bedömningar av utvecklingen mot de transportpolitiska målen och deras preciseringar, med en utblick mot 2030 och 2050. Huvuddelen av rapporten ägnas en bedömning av måluppfyllelsen, med den nu förda politiken som förutsättning. I ett avslutande kapitel redovisas bedömningar av hur måluppfyllelsen påverkas av alternativa inriktningar.
Artikelnr: TV000297