Webbutik

MENY

Ekonomi

Dokumentbeteckning: 2015:181

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029.

​Underlagsrapport Ekonomi kopplad till Inriktningsunderlag för perioden 2018-2029 innehåller en ekonomisk sammanställning över dels olika investeringsnivåer inom utveckling av statens transportinfrastruktur, dels en redogörelse över framräknade behov för drift, underhåll och trafikledning (vidmakthållande). Därutöver redovisas prognosticerade intäkter för banavgifter och omfattningen av de medel som tillkommer utöver planeringsramarna 2018–2029 samt ett illustrativt exempel om utbyggnad av höghastighetsbanorna till del finansieras med lån.
Artikelnr: TV000296