Webbutik

MENY

Trimningsåtgärder - för bättre tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa

Dokumentbeteckning: 2015:224

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2019.

Trimningsåtgärder är åtgärder upp till 100 miljoner kronor som bidrar till att användningen av det befintliga transportsystemet blir mer hållbar genom att förbättra effektivitet, säkerhet och miljö. Dessa åtgärder har bred och god måluppfyllelse utan omfattande och dyra investeringar i ny infrastruktur. Genom att de enskilda åtgärderna, till skillnad från de större namngivna åtgärderna, beslutas från år till år under planperioden uppnås en stor flexibilitet att möta omvärldens förändringar och kunna anpassa transportsystemet efter aktuella behov och rådande politik.

Denna rapport tar sin utgångspunkt i det projektarbete som bedrivits inom inriktningsplaneringen för perioden 2018-2029. Trimningsåtgärderna är då ett av flera delprojekt som har bedrivits med syfte att ta fram ett underlag som fångar vilka behov och utmaningar som transportsystemet möter i kommande planperiod givet olika alternativa inriktningar för den fortsatta utvecklingen av transportsystemet.

Artikelnr: TV000293