Webbutik

MENY

Inventering av stationer och stationsnära miljöer - region nord

Dokumentbeteckning: 2015:206

Kollektivtrafiken på järnväg fortsätter att öka och resenärerna använder ofta flera transportslag med flera delresor och genomför byten på bland annat stationer. För resenärerna är det viktigt att hela resan fungerar och stationen med sina
omgivningar fyller därför en viktig funktion. Hela stationen eller bytespunkten, ska idag betraktas som en stationsplats jämfört med den tidigare synen att stationshuset var att betrakta som stationen. På stationen finns flera olika aktörer som var och en
har en roll som stationsförvaltare för dem delar av stationen man ansvarar för.

Vi saknar idag en samlad bild över hur stationsmiljöerna ser ut och hur de fungerar. Det är många olika intressenter som ansvarar för sina delar, där alla måste göra sina delar för att helheten ska fungera och att resenärer med särskilda behov ska kunna lite på att det går att resa.
Artikelnr: TV000290