Webbutik

MENY

Ekologisk uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur – principer och metoder för väg och järnväg

Dokumentbeteckning: 2015:173

I denna rapport presenteras förslag på standardmetoder för ekologisk uppföljning av planskilda passager för landlevande däggdjur. De arter som omfattas är de för vilka det är vanligast att åtgärder görs; klövvilt, ren, stora rovdjur, men även de medelstora arterna, exempelvis utter, räv, grävling och hare. Med ekologisk uppföljning avses primärt dokumentation av djurens biologi (såsom förekomst eller beteende). En sådan uppföljning behöver kompletteras med vissa grundläggande data om själva passagen, och om landskap och infrastruktur i omgivningen som kan påverka passagens funktionalitet för faunan.
Artikelnr: TV000289