Webbutik

MENY

Järnvägssystemet Järna–Stockholm – Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning, Underlag till Sverigeförhandlingen

Dokumentbeteckning: 2015:179

I Sverige utreds för närvarande en utbyggnad av nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg, dessa planeras att trafikeras av höghastighetståg med hastigheter på 320 km/h. I samband med planeringen av höghastighetsjärnvägar (nya stambanor) har Sverigeförhandlingen gett Trafikverket i uppdrag att närmare utreda behovet av ökad kapacitet på sträckan Järna–Stockholm, samt belysa behov av infrastrukturåtgärder på sträckan och åtgärder för att möjliggöra uppehåll vid en framtida regionaltågsstation i Älvsjö. Syftet med den här rapporten är att beskriva framtida kapacitetsbehovet på sträckan Järna– Stockholm och översiktligt beskriva infrastrukturåtgärderna och deras kapacitetseffekter.
Artikelnr: TV000287