Webbutik

MENY

Regionala sammanhang och lokal utveckling: Vikingstad, Borensberg och Skänninge

Dokumentbeteckning: 2015:131

Östergötlands delprojekt inom Den Attraktiva Regionen (DAR) har genomförts mellan oktober 2014 och augusti 2015. Delprojektet har kallats Regionala sammanhang och lokal utveckling: Vikingstad, Borensberg och Skänninge och syftet
har varit att belysa till exempel hur lokal arbetsmarknad, arbetspendling och servicetillgänglighet påverkar ortsutvecklingen samt hur småorterna kan komplettera varandra.

Följande rapport sammanfattar process och resultat och en längre diskussion förs i slutet som fördjupar vissa särskilt
intressanta iakttagelser. Allra sist presenteras en kortfattad arbetsmodell för hur regionala perspektiv kan lyftas i de lokala processerna, till exempel när en fördjupad översiktsplan ska tas fram.
Artikelnr: TV000286