Webbutik

MENY

Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling – erfarenheter från BanaVäg Motala-Mjölby

Dokumentbeteckning: 2015:156

Studien ”Infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling” som presenteras i denna rapport riktar intresset mot mindre kommuners och orters förutsättningar att ta del av stora infrastrukturprojekt.

Studien har undersökt hur kommunerna Motala och Mjölby genom planeringsinsatser, initiativ och samarbeten har verkat för att stärka nyttan och effekterna av tillgängligheten till ny- och ombyggd fysisk infrastruktur i samband med genomförandet av BanaVäg Motala-Mjölby. Det empiriska underlaget utgörs av kommunala planeringsdokument och intervjuer med
representanter för kommunerna och andra lokala organisationer.
Artikelnr: TV000285