Webbutik

MENY

Landskapskaraktärisering i infrastrukturplanering – ett bidrag till hållbar utveckling?

Dokumentbeteckning: 2015:155

Som en del i projektet ”Landskap i långsiktig planering” har en vetenskaplig utvärdering av metodiken genomförts.

Den europeiska landskapskonventionen har inspirerat till utveckling av nya metoder för karaktärisering av landskap i samtliga nordiska länder. Metoderna har stora skillnader, men bygger på samma grundtanke om landskapet som en arena för samhällsutveckling och att alla landskap har en utvecklingspotential.

Denna rapport tar sin utgångspunkt i Trafikverkets metodutvecklingsprojekt ”Landskap i långsiktig planering” och behandlar landskapsanalysmetodikens betydelse för regionala plan- och utvecklingsprocesser. Metodprojektet har pågått sedan 2010. Metodiken är anpassad för regional skala (1:250 000) och är testad i Västra Götalandsregionen och Västmanlands län.

Författare: Morten Clemetsen och Bengt Schibbye
Artikelnr: TV000284