Webbutik

MENY

Barriärer i inre Järvakilen – området Överjärva-Ulriksdal-Norra Djurgården

Dokumentbeteckning: 2015:072

I den här rapporten görs en bedömning av vilka sträckor längs de stora vägarna och järnvägarna där de största behoven och möjligheterna finns att åtgärda barriäreffekter och störning i Järvakilen. Bedömningen grundar sig på nulägesbeskrivning samt planer och program för grönstruktur och exploatering i och kring kilen. Rapporten ska utgöra underlag för ett fortsatt samarbete i regionen kring barriärminskande åtgärder.
Artikelnr: TV000282