Webbutik

MENY

Landskapskaraktärsanalys för Västernorrland

Dokumentbeteckning: 2015:159

Landskapskaraktärsanalys (LKA) är en metodik utvecklad inom Trafikverkets FOI-projekt Landskap i långsiktig planering. Den syftar till att föra in kunskap om landskapets förutsättningar, känslighet och potential tidigt i Trafikverkets – och samhällets - planeringsprocesser. I flera svenska län och regioner finns regionala underlag som beskriver och värderar landskapet på utifrån olika anspråk, t.ex. vindkraft eller landsbygdsutveckling. Frågan som ställdes i detta delprojekt var ”kan användandet av en befintlig landskapsanalys underlätta och förbilliga arbetet att genomföra en LKA?” Som försökslän valdes Västernorrland. Länsstyrelsen hade där tagit fram en modern landskapsanalys för vindkraft som kunde fungera som bas. Länsstyrelsens landskapsanalys kompletterades med de analyser och bedömningar som är relevanta för infrastruktur.
Artikelnr: TV000275