Webbutik

MENY

Landskapskaraktärsanalys för Västra stambanan

Dokumentbeteckning: 2015:102

Detta är ett underlag för landskapsfrågor i ”Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland", sträckan Göteborg–Alingsås. Analysen och vägledningen är en tillämpning och fördjupning av den regionala landskapskaraktärsanalys som finns utarbetad för delar av Västra Götalands län (2011). På den regionala nivån går banan genom ett och samma regionala karaktärsområde. För att förfina den beskrivna känsligheten och potentialen i landskapet har en indelning i lokala karaktärsområden gjorts för att möta behoven i åtgärdsvalsstudien.

Rapporten beskriver fem nyckelfrågor som berör viktiga strukturer och funktioner i dagens landskap att vara medveten om när man diskuterar åtgärdsval, och att ha som utgångspunkt i kommande studier och utredningar. Frågorna berör såväl landskapets känslighet mot förändring som potentialen att stärka och utveckla landskapet i samband med utbyggnad järnväg. Dokumentet är också en avrapportering för ett delprojekt inom Trafikverkets FOI-projekt ”Landskap i långsiktig planering”.
Artikelnr: TV000274