Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie - väg 226, Huddingevägen, delen Västra stambanan – Rågsvedsvägen, Huddinge kommun, Stockholms län

Dokumentbeteckning: 2015:148

Det övergripande syftet med åtgärdsvalsstudien har varit att ta fram förslag på åtgärder på kort sikt, inom en femårsperiod, för att förbättra situationen för oskyddade trafikanter längs och tvärs Huddingevägen på den aktuella sträckan. Detta med bibehållen framkomligheten för fordonstrafiken.
Artikelnr: TV000266