Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie tpl Läggesta - Sundsvik - tpl Nykvarn

Dokumentbeteckning: 2015:150

Väg 576/990, Gamla Strängnäsvägen, löper parallellt med väg E20 och förbinder Södertälje, Nykvarn och Mariefred med varandra. Väg 523 löper från väg 576 vid Bångsta till Överenhörna i Södertälje kommun. Trafikverket region Stockholm har tillsammans med Nykvarns kommun, Trafikverket region Öst och Strängnäs kommun identifierat behov av att inom ramen för en stråkstudie med tillhörande åtgärdsvalsanalys, gemensamt utreda väg 576:s funktion idag och i olika framtida scenarier och tidsperspektiv
.
Artikelnr: TV000265