Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie för Tumba centrum

Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en avgift för porto.

Dokumentbeteckning: 2015:149


Botkyrka expanderar och med det Tumba centrum. Kommunen har planer för ny centrumbebyggelse med både handel och bostäder. Tumba C har ett bra läge, med närhet till flera större trafikleder samt pendeltåg och bussterminal. Det finns dock brister i och runt Tumba c för gående och cyklister, kollektiv- och biltrafik samt för miljön. För att identifiera och åtgärda dessa brister krävs ett samarbete mellan flera olika aktörer. I samband med kommunens framtagande av detaljplaner för Tumba C och den så kallade ABC-tomten påbörjades därför arbetet med en åtgärdsvalsstudie.
Artikelnr: TV000264