Webbutik

MENY

Flora och fauna i järnvägsmiljöer - Sammanställning över värdefulla miljöer och hotade arter

Dokumentbeteckning: 2014:125

Trafikverket har undersökt den rika och speciella naturmiljön som finns på stationsområden och banvallar. Den här rapporten ger en översikt över växter och djur som är knutna till järnvägsmiljön och som är beroende av den särskilda hävd och miljön som präglar stationsområdena. I rapporten beskrivs ett arbetssätt för identifiering av värdefulla miljöer och de mest värdefulla biotoperna presenteras.
Artikelnr: TV000263