Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie för förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet längs med del av väg 257 och Stavsvägen (väg 556)

Dokumentbeteckning 2015:046
(ÅVS)

​Trafikverket har i samarbete med Haninge kommun och Trafikförvaltningen SLL tagit fram en åtgärdsvalsstudie för väg 257, delen mellan trafikplats Västerhaninge och tätortsgränsen för Tungelsta i väster samt Stavsvägen, och Stavsvägen i Haninge kommun. En åtgärdsvalsstudie är ett förberedande steg för val av åtgärder och ska vara trafikslagsövergripande.

Åtgärdsvalsstudien har initierats av att Haninge kommun som önskar exploatera i Tungelsta på båda sidor om järnvägen vilket väntas leda till ökad trafik på de aktuella vägarna något som inte är önskvärt i dagsläget då det finns problem med bristande trafiksäkerhet i korsningar och utfarter, busshållplatser med låg kvalitet, kapacitetsproblem samt klagomål på buller och vibrationer från boende. Vidare utgör vägen tillsammans med Nynäsbanan en kraftig barriär i området.

Åtgärdsvalsstudien visar på ett behov av åtgärder för ökat trafiksäkerhet och trygghet för de som går och cyklar längs och tvärs de aktuella vägarna, åtgärder för att minska barriäreffekten av väg 257 samt åtgärder som minskar de korta bilresorna.

Åtgärdsvalsstudien ligger till grund för kommande överenskommelser mellan Trafikverket och Haninge kommun. Nästa steg efter genomförd process är att skriva en avsiktsförklaring utifrån studien samt inleda en gemensam utredning mellan Trafikverket och Haninge kommun om vilken funktion väg 257 och Stavsvägen ska ha i framtiden.
Artikelnr: TV000259