Webbutik

MENY

Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken - gemensam strategi för år 2015-2020

Dokumentbeteckning: 2015:095

​En nykter trafik är en viktig faktor för att uppfylla trafiksäkerhetsarbetets etappmål och Nollvisionen. Det gäller såväl för alkohol som för narkotika.

Av alla omkomna i vägtrafiken har under de senaste tre åren 26 procent omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad  vägtrafikolycka. För år 2014 betydde det i reella tal 67 personer. Som ett led i det gemensamma arbetet med Tillsammans för Nollvisionen har en arbetsgrupp tagit fram denna strategi för att alla aktörer effektivt ska kunna bidra till en minskad andel alkohol och narkotika i trafiken – var och en och tillsammans.
Strategin pekar ut ett antal insatsområden som arbetsgruppen har bedömt ha störst potential att bidra till att målen uppfylls. Strategin är tänkt att vara ett stöd vid verksamhetsplaneringen hos de parter som har direkt påverkan på utfallet.
Strategin utgår ifrån vad vi i dag känner till om alkoholens och narkotikans påverkan på trafiksäkerheten. Den kommer att revideras allt eftersom mer kunskap finns om hur främst narkotika men även alkohol påverkar trafiksäkerheten. Version 1.0
Artikelnr: TV000258