Webbutik

MENY

E18 Hjulsta–Kista, delprojekt Mobility Management

Dokumentbeteckning: 2015:091

​Vägprojektet E18 Hjulsta–Kista har i delprojektet Mobility Management E18 arbetat med olika aktiviteter för ökad framkomlighet och minskad trängsel under tiden som vägbyggnaden pågått. Delprojektet skrivs MME18 i denna rapport.

MME18 har arbetat med områdena cykel, kollektivresande, och it-stöd för trafikinformation och hållbart resande. Vi har skyltat cykelstråk med vägvisning mot Kista, genomfört två cykelkampanjer med sammanlagt 200 testcyklister och medverkat vid möten och evenemang med cykel som tema. Vad gäller ITS-lösningar (intelligenta transportsystem) har vi bland annat använt realtidskameror som har varit kopplade till trafiken.nu och genomfört två samåkningspiloter där vi har testat intelligenta tjänster för samåkning.
Artikelnr: TV000255