Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Norrtälje - Grisslehamn väg 76/83

Dokumentbeteckning 2014:077
(ÅVS)

Väg 76 och 283 förbinder Norrtälje med Grisslehamn och utgör en viktig koppling för området. ÅF har på uppdrag av Trafikverket och Norrtälje kommun varit processledare för åtgärdsvalsstudien med syfte att samla kunskap från berörda parter för att översiktligt definiera stråkets funktioner samt nå en gemensam syn på vägens framtid och de åtgärder som krävs för att nå dit. Vägens framtida prioriterade funktion är att bibehålla dagens regionala och lokala funktion samt förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter och möjligheten för oskyddade trafikanter att kunna röra sig längs vägen. Rapporten
har inriktats på att presentera en gemensam problembild, och utifrån denna ge förslag på lämpliga åtgärder.
Artikelnr: TV000252