Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstuide plankorsning Högtorpsgatan, Hallsberg

Dokumentbeteckning: 2015:097
(ÅVS)

En åtgärdsvalsstudie för plankorsningen vid Högtorpsgatan i Hallsberg har genomförts under perioden april 2014 till mars 2015. Den geografiska avgränsningen för studien är östra delen av Hallsbergs tätort. Fokus ligger på problematik och brister vad gäller möjligheter till passage tvärs över spårområdet liksom framkomligheten för järnvägstrafiken förbi plankorsning vid Högtorpsgatan.

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om vilka åtgärder vid befintlig plankorsning vid Högtorpsgatan i Hallsberg som bäst bidrar till att uppfylla nationella, regionala och lokala mål i transportsystemet. Åtgärdsvalsstudien visar på de problem, behov och brister som finns och föreslår utifrån fyrstegsprincipen åtgärder för att lösa dessa.
Artikelnr: TV000250