Webbutik

MENY

Effektiva bangårdar i Stockholm

Dokumentbeteckning: 2015:085

Stockholm är ett viktigt nav för en ökande persontrafik. Många tåg vänder i Stockholm och har behov av olika serviceaktiviteter i samband med vändningarna. Det råder brist på uppställningskapacitet och därför har ett antal utredningar för enskilda bangårdar genomförts i syfte att se hur kapaciteten kan stärkas. I och med att Citybanan öppnas kommer trafiken på Stockholm C kraftigt att ändras kraftigt, då alla pendeltåg flyttar till station Stockholm City.

För att belysa persontrafikens behov ur ett helhetsperspektiv har denna utredning gjorts. Syfte är se hur ett bra logistiskt flöde för järnvägsföretagen och på spåren kan åstadkommas och hur de föreslagna kapacitetsutbyggnaderna tidsmässigt bör samordnas under tidsperioden från Citybanans öppning fram till år 2025. Arbetet har koncentrerats på regional- och fjärrtågtrafiken i Stockholmsområdet. Området har geografiskt avgränsats mellan Hagalund i norr och Älvsjö godsbangård i söder samt Tomteboda i väster.
Artikelnr: TV000247