Webbutik

MENY

Åtgärdsvalsstudie Södertälje hamn - Landsort

Dokumentbeteckning: 2015:043
(ÅVS)

Trafikverket har i samarbete med Sjöfartsverket tagit fram en åtgärdsvalsstudie för farleden mellan Södertälje hamn och Landsort. I åtgärdsvalsstudien ingår även de väg och järnvägsanslutningar som finns i Södertälje mellan hamnen och E4/Västra stambanan. Det övergripande syftet med åtgärdsvalsstudien är att de åtgärder som föreslås ska resultera i att farleden och den anslutande landinfrastrukturen ska vara anpassad för framtidens behov av säkerhet och kapacitet och vara en del i ett effektivt, miljöanpassat och konkurrenskraftigt transportsystem.
Artikelnr: TV000224