Webbutik

MENY

Koll på vatten – ett FoI-projekt om vattenvägarnas roll i ett hållbart samhälle

Dokumentbeteckning: 2015:055

Koll på vatten är ett forskningsprojekt med syftet att öka den generella kunskapsnivån om vattenvägarna, öka samverkan och erfarenhetsutbytet samt att studera potentialen att öka kapaciteten och tillgängligheten. Projektet är nationellt, men förankrat i storstadsregionerna Göteborg och Stockholm

En möjlighet som projektet sett är att vattenvägarna i vissa fall kan ge kortare och mer hållbara resor genom att genvägar skapas i staden eller regionen. En annan potential är ytterligare stärkt koppling mellan stadsutveckling, bostadsbyggande och trafikplanering så att sjönära lägen både kan innebära ett attraktivt boende och god tillgänglighet. Vattenvägarna kan även avlasta landinfrastrukturen på vissa sträckor samt vara ett mobilitymanagement-verktyg i bygg- och underhållsskeden.

En viktig slutsats är att frågan om vattenvägarna måste komma in tidigt i planeringen för att den ska ges rätt plats i framtidens hållbara och attraktiva städer.

 


Artikelnr: TV000221