Webbutik

MENY

Västlänken - trafikering, depåer och uppställning

Dokumentbeteckning: 2015:083

Västlänken kommer förändra förutsättningarna för tågtrafiken i Västsverige. Genomgående linjer kommer att förändra möjligheterna till direkta resor. Nya centralt placerade stationer kommer innebära en förbättrad tillgänglighet. Spårtunneln frigör kapacitet vid Göteborgs central som kan nyttjas för en ökad fjärr- och snabbtågstrafik i takt med att järnvägsnätet byggs ut.

För att förstå vilken trafikering som är möjlig har de förutsättningar som infrastrukturen ger utretts. Några infrastrukturåtgärder för att ytterligare minska framtida kapacitetsbegränsningar har också identifieras.

Totalt har tolv olika utredningsalternativ tagits fram. Av dessa har slutligen sex alternativ utretts vidare enligt överenskommelse med Region Halland, Hallandstrafiken, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Två av de sex trafikeringsalternativen valdes ut för fortsatt analys i tidsperspektivet dels vid Västlänkens invigning och vid färdigställd Götalandsbana Göteborg - Borås.

Artikelnr: TV000219