Webbutik

MENY

Dokumentation - restaurering av personvagn Co13 2832

Dokumentbeteckning: 2015:080

Vid Sveriges Järnvägsmuseum finns sedan 1998 en restaureringsverksamhet av lok och vagnar. Målsättningen med restaureringarna är att bevara och underhålla lok och vagnar med kulturhistoriska värden. Restaureringsverksamheten
är en forsknings- och utvecklingsverksamhet där det hela tiden uppstår nya frågeställningar om material och metoder som vi söker svar på. Inför ett restaureringsprojekt beslutas vilket tidsskikt som ska bevaras och ibland återställas. Dessutom görs fordonen trafikdugliga.

Under åren 2011-2013 restaurerades en personvagn från 1931, tillverkad för SJ vid Kockums Mekaniska Verkstadsaktiebolag i Malmö. Vagnstypen representerar en grupp nitade stålvagnar som byggdes för lokaltrafik i Sveriges storstadsområden
med många sittplatser och flera ut- och ingångsdörrar. Vagnstypen med öppna plattformar har ett stort upplevelsevärde. Rapporten beskriver hur vagnen, som har littera Co13 2832, har restaurerats.
Artikelnr: TV000214
50,00 kr