Webbutik

MENY

Livscykelanalys för Västra Länken Umeå - energiförbrukning och klimatpåverkan

Dokumentbeteckning: 2014:111

En av Trafikverkets strategiska utmaningar är att bygga ett energieffektivt transportsystem med begränsad klimatpåverkan. Inom utvecklingsprojektet ’Systematisering av energideklarationer’ har vi testat modeller för beräkning av energianvändning och emissioner av växthusgaser vid byggande och underhåll av vägar. Det har gett oss en god uppfattning av vad som ur klimatsynpunkt och i ett livscykelperspektiv är mer eller mindre betydande poster vid anläggningsbyggande. Resultaten av livscykelanalyser beror till stor del på vilka gränser man sätter för sina beräkningar och förstås på datamaterialets kvalitet. Då man jämför olika livscykelstudier är det därför viktigt att man använder samma systemgränser, t ex livslängder, dimensioner och underhållsintervall.

Denna rapport redovisar en pilotstudie där en etablerad LCA-modell använts för att jämföra två alternativa vägdragningar.
Artikelnr: TV000208