Webbutik

MENY

Redovisning av delmålen i En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 - rapportering 2015

Dokumentbeteckning 2015:061

I rapporten redovisar Trafikverket sitt arbete med de tre delmålen i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016 för verksamhetsåret 2014.
Artikelnr: TV000199