Webbutik

MENY

Bäst i världen på resfri samverkan - resfria möten i myndigheter

Dokumentbeteckning: 2015:048

Med teknikens hjälp kan vi idag mötas med bild och ljud och samarbeta via datorer och nätverk. I allt fler geografiskt spridda organisationer börjar man därför använda sig av resfria möten, främst för interna möten, men i ökande grad även med externa kontakter. Resfria möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för många situationer är resfria
möten det bästa alternativet. Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten.

Trafikverket har sedan 2011 drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet samordnar arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna.

Se också:
Resfria möten - en handledning (publikation 2010:058)
Artikelnr: TV000197