Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2014 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2015:073

Denna rapport är den sjunde av de årliga uppföljningarna av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2014. Liksom tidigare år analyseras utfallet för
antalet dödade och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2015 års resultatkonferens i Stockholm den 21 april.
Artikelnr: TV000195