Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Trafikverket Region Nord år 2013 – målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen år 2020

Dokumentbeteckning: 2014:127

Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen i regionen. Årets rapport är en uppföljning av trafiksäkerhetsmålens utveckling för vägtrafiken år 2020 samt redovisning och analys av trafiksäkerhetsutvecklingen under
år 2013. Det görs genom att analysera läget vad gäller de omkomna och allvarligt skadade, samt de tio indikatorerna. Rapporten tar även upp utvecklingen för järnvägssäkerheten.

Artikelnr: TV000194