Webbutik

MENY

Trafikverkets miljörapport 2014

Dokumentbeteckning: 2015:053

Trafikverkets miljörapport 2014 redovisar transportsystemets tillstånd, Trafikverkets åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen samt de effekter vidtagna åtgärder har fått. Rapporten är indelad efter Trafikverkets miljöaspekter och de där tillhörande prioriterade miljökvalitetsmålen.
Artikelnr: TV000186