Webbutik

MENY

Samlat planeringsunderlag - miljö och hälsa

Dokumentbeteckning: 2014:081

De samlade planeringsunderlagen består av tre dokument som behandlar Transportsystemets funktionalitet, Miljö och hälsa respektive Trafiksäkerhet.

Samlade planeringsunderlag är underlag och inriktning för planeringen kopplat till de övergripande transportpolitiska målen. Mål som beskrivs i planeringsunderlagen är beslutade eller föreslagna i särskild ordning, vilket innebär att inga nya mål har formulerats inom ramen för framtagandet av dessa planeringsunderlag.
Artikelnr: TV000184