Webbutik

MENY

Prognos för personresor 2030 - Trafikverkets basprognos 2015

Dokumentbeteckning: 2015:059

Trafikverket har i uppdrag att ta fram och tillhandahålla prognoser för gods- och persontransporter inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Arbetet stäms av med andra myndigheter, till exempel Sjöfartsverket och Energimyndigheten. Viktiga underlag är regeringens långtidsutredning, Konjunkturinstitutets prognoser om ekonomisk utveckling, och SCB:s befolkningsprognoser.

I denna rapport redovisas de så kallade basprognoser som ligger till grund för 2015 års prognoser för enskilda åtgärders påverkan på transportsystemet. Huvudprognosen gäller för år 2030.

Artikelnr: TV000181