Webbutik

MENY

Trafikverkets medverkan i det regionala tillväxtarbetet

Dokumentbeteckning: 2015:054

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT). Motsvarande uppdrag har även lämnats till ett antal andra statliga myndigheter.

Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för medverkan i det regionala tillväxtarbetet, bland annat genom en vidareutvecklad och bättre samverkan mellan myndigheter och aktörer med regionalt utvecklingsansvar.
Av strategierna ska bland annat framgå inom vilka områden och frågor som myndigheten medverkar i det regionala tillväxtarbetet samt i vilka avseenden som regionala utvecklingsstrategier och prioriteringar beaktas.

   
Artikelnr: TV000179